Генерален спонсор

Premium Green спонсор

Златни спонсори

Сребърен спонсор

Със съдействието на

Refreshment Partner

Партньори

Research & database платформа

Residential forum 2024

Residential Forum 2024, организиран от Градът Медиа Груп, е водещият специализиран форум с фокус върху жилищния сектор и тенденциите при планирането и реализацията на модерни жилищни проекти.

Жилищният сегмент, като най-активният и солиден от гледна точка на обем, има ключов градоустройствен, икономически и социален ефект върху средата. Жилищните проекти формират основна част от облика на градовете, целят да предоставят търсената от обитателите среда на живот и не на последно място - са предпочитан инвестиционен актив в контекста на инфлационния натиск и волатилността на алтернативните възможности за капиталови вложения.

Residential Forum 2024 ще предостави платформа на най-активните участници в сектор жилища, като постави акцент върху градоустройствените особености, пазарната среда и тенденциите при проектирането и реализацията на качествени жилищни проекти, както и решенията, иновациите и технологиите, които създават стойност за сектора.

Основни акценти

Urban talks 2024: Модели за устойчива градска трансформация. Как София да стане по-добър град за живеене? Визия, приоритети и ключови законодателни промени.

Градоустройствени концепции и взаимодействие между публичен и частен сектор за по-добра градска среда. Преодоляване на градските дефицити и генериране на потенциал чрез интегриран подход при реализацията на инвестиционни проекти.

Икономика на жилищния пазар 2024 - дефиниции, индикатори и прочит на рисковете от „балон“ или какви са фундаментите зад растежа на жилищния сектор? Доходи, достъпност, кредити и жилищни нужди – къде е пресечната точка? 

Територии с потенциал за развитие: Модели за регенерация на терени с отпаднала необходимост в привлекателни градски мултифункционални пространства.

Инвестиционна среда 2024: Нови хоризонти в отговор на търсенето на по-добра среда на обитаване и повишаващия се стандарт на живот. 

Development тенденции 2024: Кое е жилището, което кореспондира с повишаващия се стандарт на живот? Кои проектни характеристики ще „движат“пазара и ще генерират конкурентни предимства?

The Market 2024: Ликвидност, пазарни нагласи, ключови фактори и специфики при търсенето и предлагането на жилищни проекти.

Двигатели на търсенето: Защо хората искат да сменят жилището си/средата на живот?

От жилищна площ към жилищна среда: Лайфстайл тенденции, социални специфики, функционален микс и placemaking модели за по-добри жилищни проекти. 

Residential Projects Showcase 2024: Ново поколение жилищни проекти за по-висок стандарт на обитаване – идеи, концепции, тенденции и реализации 2024. 

Building innovation: Сградните технологии, иновации и решения ,които добавят ключова стойност към жилищния проект – тренд 2024. Устойчивостта и зелената трансформация във фокус.

 

 

Регистрация

Ранна регистрация (до 10 март включително)
Присъствие на живо – 150 EUR, без ДДС

→ След 10 март
Присъствие на живо – 180 EUR, без ДДС

 

Аудитория

Real Estate инвестиционни компании

Real Estate инвестиционни компании

Real Estate дивелопмънт компании

Real Estate дивелопмънт компании

Kонсултанти и брокери

Kонсултанти и брокери

Градски лидери

Градски лидери

Банки

Банки

Архитекти

Архитекти

Пропърти мениджмънт компании

Пропърти мениджмънт компании

Асет мениджмънт компании

Асет мениджмънт компании

Строителни компании

Строителни компании

Проектанти

Проектанти

Интериорни дизайнери

Интериорни дизайнери

Компании за сградни решения и технологии

Компании за сградни решения и технологии

Фасилити мениджмънт компании

Фасилити мениджмънт компании

Проект мениджъри

Проект мениджъри

Proptech компании

Proptech компании

Урбанисти

Урбанисти

Инженери

Инженери

Конструктори

Конструктори

Предишни издания