Участници

Residential forum 2024
28 Март 2024, Sofia Event Center

Инж. Николай Константинов

управител, Термосист

Инж. Николай Константинов е  дипломиран специалист "Промишлена топлотехника" — ВМЕИ "Ленин" — София. През 1981/82 завършва следдипломна квалификация с квалификационна степен "Инженер специалист по приложна математика". Дипломант е на проф. Стоичков. От 1982-1999г. като проектант и главен проектант в Нoви енергийни източници — филиал Пловдив. През 1993г. инж. Константинов полага  успешно изпити пред специалисти на DAIKIN и фирма Термосист ООД получава правата за оторизиран дилър на DAIKIN за Република България.

През 1997 г. Николай Константинов  е приет за член на ASHRAE — American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., където продължава да членува и понастоящем.