Участници

Residential forum 2024
28 Март 2024, Sofia Event Center

Инж. Владислав Варадинов

инженер продажби "Иновативни ОВК технологии", Ховал

Инж. Владислав Варадинов работи като инженер продажби в Ховал ЕООД. Част от екипа на Ховал България от 2022 г.
Завършил бакалавър в ТУ София, специалност ОВК.