Програма

Residential forum 2024
28 Март 2024, Sofia Event Center

Основни акценти

Urban talks 2024: Модели за устойчива градска трансформация. Как София да стане по-добър град за живеене? Визия, приоритети и ключови законодателни промени.

Градоустройствени концепции и взаимодействие между публичен и частен сектор за по-добра градска среда. Преодоляване на градските дефицити и генериране на потенциал чрез интегриран подход при реализацията на инвестиционни проекти.

Икономика на жилищния пазар 2024 - дефиниции, индикатори и прочит на рисковете от „балон“ или какви са фундаментите зад растежа на жилищния сектор? Доходи, достъпност, кредити и жилищни нужди – къде е пресечната точка? 

Територии с потенциал за развитие: Модели за регенерация на терени с отпаднала необходимост в привлекателни градски мултифункционални пространства.

Инвестиционна среда 2024: Нови хоризонти в отговор на търсенето на по-добра среда на обитаване и повишаващия се стандарт на живот. 

Development тенденции 2024: Кое е жилището, което кореспондира с повишаващия се стандарт на живот? Кои проектни характеристики ще „движат“пазара и ще генерират конкурентни предимства?

The Market 2024: Ликвидност, пазарни нагласи, ключови фактори и специфики при търсенето и предлагането на жилищни проекти.

Двигатели на търсенето: Защо хората искат да сменят жилището си/средата на живот?

От жилищна площ към жилищна среда: Лайфстайл тенденции, социални специфики, функционален микс и placemaking модели за по-добри жилищни проекти. 

Residential Projects Showcase 2024: Ново поколение жилищни проекти за по-висок стандарт на обитаване – идеи, концепции, тенденции. 

Building innovation: Сградните технологии, иновации и решения ,които добавят ключова стойност към жилищния проект – тренд 2024. Устойчивостта и зелената трансформация във фокус.

Генерален спонсор

Premium Green спонсор

Златни спонсори

Сребърен спонсор

Със съдействието на

Refreshment Partner

Партньори

Research & database платформа