Участници

Residential forum 2024
28 Март 2024, Sofia Event Center

Ангелина Бонева

заместник-министър, МРРБ

Ангелина Бонева е дългогодишен специалист в областта на европейски фондове и програми за развитие.
От 2022 г. е и. д. главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), след което е назначена за заместник-министър в министерството.

Преди това заема позицията директор управление „Проектна информация и финансиране“ във Фонд на фондовете.
Била е ангажирана в екипа в Министерство на финансите, който разработва и договаря с Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., основа за първите европейски фондове в България като член на ЕС. Участва впоследствие и при подготовката на Споразумението за партньорство 2014-2020 г.

Представлява България на международния партньорски преглед по Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. Съдействала е по иновационни въпроси пряко на Съвместния изследователски център (JRC) в гр. Брюксел.

Завършила е философия, политология и икономика в Оксфорд и съвместна магистратура по европейски въпроси от университета Карл Франценс в Грац, Eurac в Болцано и Европейски институт по публична администрация.

На 14 юни 2023 г. е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството за втори път.