Участници

Residential forum 2024
28 Март 2024, Sofia Event Center

Арх. Радомир Серафимов

управляващ партньор, Ателие Серафимов Архитекти

Арх. Радомир Серафимов е роден през 1973 г. в София. През 1997 г. се дипломира с отличие в катедра „Обществени сгради“, в Университет по aрхитектура, sтроителство и gеодезия, София.  От 1998г. става равноправен съдружник в „Ателие Серафимов Архитекти” ООД, където работи и до сега  като главен проектант и управител.

От началото на кариерата си, арх. Серафимов следва стремежа за професионални предизвикателства с лоялност и желание за растеж на компанията, което превръща „Ателие Серафимов Архитекти” в една от водещите проектантски компании в страната. Арх. Серафимов е член на Съюза на архитектите в България и на Камарата на архитектите в България.