Участници

Residential forum 2024
28 Март 2024, Sofia Event Center

Арх. Жоржета Рафаилова

директор, Софияплан

Жоржета е архитект. Дипломира се във ВИАС (УАСГ) през 1984г. и работи в ОП „Софпроект – ОГП“ от създаването на предприятието през 1998г. Има над 34 години опит в областта на пространственото планиране.

Ключов експерт е при изработване на ОУП на Столична община, одобрен през 2007г., ИОУП на СО, в сила от 2009г., ИОУП на СО за разширение на метрото от 2014г. и от 2019г.; Стратегия за развитие на област София - 2015г., ОПР 2013-2014г.; ръководител План за развитие на Столична община 2014-2020г. и на проект на СО за изработване на ИПГВР на София 2014-2020г.
Автор и съавтор е на концепции, стратегии и програми за прилагане на ОУП, както и на редица ПУП със значителен обхват за София и други населени места в България. Участва в екипи на СО в международни урбанистични проекти и конференции по програми на ЕС, в т.ч. TURaS, URBiNAT и др.; лице за контакт на СО с мрежата на професионалистите в областта на пространственото планиране за метрополиите МЕТРЕКС.

В екипа на ОП „Софпроект – ОГП“ работи с фокус върху пространственото и стратегическото планиране.