Участници

Residential forum 2024
28 Март 2024, Sofia Event Center

Мирослав Тошкин

управител, MD Capital

Мирослав Тошкин е управляващ съдружник и съосновател на MD Capital Ltd., компания специализирана в жилищното строителство в гр.София. Проектите на компанията се отличават с отлична локация, вълнуваща архитектурна, високо качество на изпълнение и енергийна ефективност. 

Сгради „Reina Sofia” са емблематични за столицата, като придават модерен и иновативен облик на един от най-развиващите се южни райони.
С дълбоко разбиране на динамиката на енергийния пазар и регулатолните рамки, и с богат опит във ВЕИ сектора, г-н Тошник е двигател в инициативите на компанията за подобряване на ефективността и увеличаване на употребата на ВЕИ енергията в жилищното строителство.

Мирослав Тошкин е завършил УНСС в България и има MBA от MBA IE Business School Madrid и Dartmouth Tuck Business school.
Преди основаването на MD Capital Ltd. е заемал ръководни позиции в Индитекс Груп, Лимагрейн България, като е и лицензиран от Българската Фондова Борса за търговия с ценни книжа. Г-н Мирослав Тошкин има над 10 годишен опит в сектора на възобновяемите енергийни източници, като фокусът му е предимно върху управлението на проекти, разработването и експлоатацията. Опитът му в енергийния сектор оказва силно влияние и спомага за развитието на едни от първите в България енергийно ефективни жилищни сгради, използващи възобновяеми енергийни източници за нуждите си от ел.енергия.