Участници

Residential forum 2024
28 Март 2024, Sofia Event Center

Диляна Христова

генерален мениджър, Нова Сити Груп

Диляна Христова има над 20 години опит в сферата на строителството и недвижимите имоти, където e заемала редица ръководни постове. С професионалния си опит в инвестициите, продажбите и управлението, в качеството си на Генерален мениджър, Диляна допринася за цялостното развитие на НоваСити Груп. В миналото е участвала в процеса на изграждане на многобройни проекти, основно в сферата на жилищното строителство.

Диляна притежава магистърска степен по „Геотехника и Възобновяеми източници на енергия” и бакалавърска – в специалност „Геотехника и геоинженеринг“ от НБУ.